Topaz Mask AI 1.3.9汉化版|AI人工智能抠图插件Topaz Mask AI 1.3.9中文版

Topaz Mask AI 1.3.9汉化版|AI人工智能抠图插件Topaz Mask AI 1.3.9中文版

Topaz Mask AI 1.3.9汉化版|AI人工智能抠图插件Topaz Mask AI 1.3.9中文版

Topaz Mask AI汉化版|人工智能抠图插件Topaz Mask AI 1.3.9WIN中文版

支持WIN7/WIN10/X64
支持独立版
支持PS插件版-CC-PS2021
软件版本:1.3.9

从头到尾将其蒙版只需几分钟。
手动创建复杂的选择并对其进行完善几乎总是比预期花费更长的时间。认识Topaz Mask AI。借助我们直观的机器学习技术和trimap技术,Mask AI可让您在创纪录的时间内创建棘手的蒙版。

一直以来,用户对于极高质量的蒙版的较少输入一直是摄影师的梦想,现在您可以使用Mask AI来实现

Topaz Mask AI 1.3.9汉化版|AI人工智能抠图插件Topaz Mask AI 1.3.9中文版

Topaz Mask AI 1.3.9汉化版|AI人工智能抠图插件Topaz Mask AI 1.3.9中文版

Topaz Mask AI 1.3.9汉化版|AI人工智能抠图插件Topaz Mask AI 1.3.9中文版

Topaz Mask AI 1.3.9汉化版|AI人工智能抠图插件Topaz Mask AI 1.3.9中文版

Topaz Mask AI 1.3.9汉化版|AI人工智能抠图插件Topaz Mask AI 1.3.9中文版 Topaz Mask AI 1.3.9汉化版|AI人工智能抠图插件Topaz Mask AI 1.3.9中文版

分享到 :
相关推荐

发表评论

登录... 后才能评论